Temeljm članka 37. Statusa Međimurske županije i sukladnu članku 13. Odluke o posebnim mjerama zaštite od požara na području Međimurske županije,

župan je donio ODLUKU o zabrani spaljivanja smeća, korova, suhe trave i drugog poljoprivrednog i šumskog otpada te loženje vatre u šumama i blizni šume od 06. svibnja do 07. listopada 2024. godine.