TRANSPARENTNOST

Sukladno čl. 144 st. 10 Zakona o proračunu proračunski korisnici JLP(R)S dužni su javno objavljivati informacije o trošenju sredstava.
Informacije o trošenju sredstava JVP Čakovec mogu se vidjeti na web stranici Grada Čakovca, gdje u gornjem izborniku kliknete “Euprava”, te odaberete “Transparentnost isplata” i rubrici “odabir isplatitelja” odaberete Javna vatrogasna postrojba grada Čakovca.