U Hrvatskoj se mjesec svibanj obilježava kao Mjesec zaštite od požara. U svibnju završavaju pripreme za glavni dio protupožarne sezone, a vatrogasci  provode niz aktivnosti usmjerenih na upozoravanje od opasnosti od požara.

04. svibanj obilježava se kao Međunarodni Dan vatrogasaca, a njihov zaštitnik je Sveti Florijan

Svjedoci smo sve učestalijih požara tijekom proljeća kada se obavljaju radnje za pripremu obradivih površina za sjetvu u proljeće. Požara nisu pošteđene ni površine koje se nalaze unutar zaštićenih prirodnih područja, a najčešći uzrok požarima na otvorenom je čovjek, odnosno ljudska nepažnja. Postoje brojni zakoni i odluke koji zabranjuju odnosno reguliraju paljenje vatre na otvorenom, no iako je zakonima jasno navedeno šta je zabranjeno, sve je više požara koji ne samo da ugrožavaju prirodu, njenu floru i faunu, nego dovode u opasnost i materijalna dobra i ljudske živote.

Župan MŽ donio je odluku o zabrani spaljivanja na otvorenom od 06.05. do 07.10.2024. (Odluka >>)