U postrojbi djeluje i servis vatrogasnih aparata. Trenutno se servisiraju aparati za početno gašenje požara za pravne i fizičke osobe, dobrovoljna vatrogasna društva te JVP Čakovec. U mogućnosti smo dopremanja vatrogasnih aparata na servis u JVP Čakovec od korisnika usluga vlastitim prijevozom postrojbe.

Serviseri

BOJAN VUGRINČIĆ

MARINKO TOT

MARIJAN KOVAČIĆ

RENATO NOVAK

ROBERT BISTER

ROBERT MEGLIĆ

JOSIP SUŠEC

ANDREJ KOVAČIĆ

DAMIR PERHOČ

LUKA MEGLIĆ

LUKA BIŠKUP

DARIO MESARIĆ

BRANIMIR GRABAR

MARIO LONČAR