Marka vozila:  Daimler – Mercedes

Godina proizvodnje. 1968.

Boja: crvena

Namjena: za vatrogasne potrebe

Napomena: vozilo nema spremnik vode niti pumpu, isključivo korišteno  za tehničke intervencije

Vozilo je registrirano do 19.05.2021. godine i prodaje se bez vatrogasne opreme.

 

Zainteresirani Zamolbe mogu dostaviti osobno ili poštom u zatvorenim kuvertama s naznakom:

za kupnju „vatrogasnog vozila – Daimler Mercedes“ na adresu:

Javna vatrogasna postrojba Čakovec,

Stjepana Radića 5, 40 000 Čakovec

 

do 10.05.2021.

 

Zamolbe pristigle nakon definiranog roka predaje neće se razmatrati.

Početna cijena vozila: 15.000,00 kuna