Radni dan u JVP Čakovec

Prema statutu postrojbe i Zakonskim regulativama postrojba ima regulirano radno vrijeme. Vrijeme je regulirano 12-24-12-48

Dnevna smjena
7:00 – 7:10 PRIJAM I PREDAJA SLUŽBE
7:10 – 7:30 PREGLED I PREUZIMANJE OPREME I VOZILA
7:30 – 9:30 TJELESNE VJEŽBE
9:30 – 10:00 ODMOR I VRIJEME ZA DORUČAK
10:00 – 11:00 STRUČNA NASTAVA
11:00 – 14:00 RADOVI U RADIONICI
14:00 – 16:00 ODMOR I VRIJEME ZA RUČAK
16:00 – 18:00 RADOVI U POSTROJBI
18:00 – 18:40 UREĐENJE I PREGLED OPREME I VOZILA
18:40 – 19:00 PRIPREME ZA PREDAJU SLUŽBE
19:00 PREDAJE SLUŽBE
Noćna smjena
19:00 – 19:10 PRIJAM I PREDAJA SLUŽBE
19:10 – 19:40 PREGLED I PREUZIMANJE OPREME I VOZILA
19:40 – 22:00 STRUČNA NASTAVA
22:00 – 6:00 NOĆNI ODMOR
6:00 – 6:15 USTAJANJE I OSOBNA HIGIJENA
6:15 – 7:00 PRIPREMA ZA PREDAJU SLUŽBE
7:00 PREDAJA SLUŽBE