Javna vatrogasna postrojba grada Čakovec

Javna vatrogasna postrojba Grada Čakovca osnovana je 19.04.2000. godine.

Javna vatrogasna postrojba Čakovec danas

Javna vatrogasna postrojba Čakovec je ustanova u vlasništvu Grada Čakovca te općina Nedelišće, Pribislavec, Strahoninec, Šenkovec, Vratišinec, Sveti Juraj na Bregu, Selnica, Gornji Mihaljevec, Belica, Domašinec, Podturen, Dekanovec, Orehovica i Mala Subotica, koja je središnja postrojba za navedene gradove i opći te skrbi o potrebama i interesima vatrogasne djelatnosti na svom području za organiziranje i djelovanjem vatrogasne službe. Isto tako moramo napomenuti da postrojba intervenira na cijelome području Međimurske Županije. Sa cijelog područja Županije dojave se zaprimaju u VOC-u – JVP Čakovec na broj 193 ili putem vatrodojave, a isto tako dojave se zaprimaju iz Centra 112 Čakovec na broj 112, Policije te HMP. Sjedište postrojbe je na adresi: Stjepana Radića 5, 40 000 Čakovec.

Osnivači i osnivačka prava

Sukladno Zakonu o vatrogastvu i Sporazumu o osnivanju JVP Čakovec osnivačka prava stečena su prema postocima osnivača, te su potpisivanjem Sporazuma i podijeljena na sljedeći način: Grad Čakovec, Općina Nedelišće, Općina Pribislavec, Općina Strahoninec, Općina Šenkovec, Općina Vratišinec, Općina Sv.Juraj na Bregu, Općina Selnica, Općina Gornji Mihaljevec, Općina Belica, Općina Domašinec, Općina Podturen, Općina Dekanovec, Općina Orehovica, Općina Mala Subotica.

Djelatnost postrojbe

Sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozije, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama te obavljanje i drugih poslova u nesrećama, ekoloških i drugih nesreća. Pored gore navedenih poslova Postrojba je registrirana i za poslove:

~ vatrogasna djelatnost,
~ servisiranje vatrogasnih aparata,
~ održavanje vatrogasne tehnike za dobrovoljna vatrogasna društva,
~ usluge ispumpavanja vode,
~ usluge prijevoza vode iz domaćinstva, fizičke i pravne osobe.

Pravilnikom o osnovama organiziranosti vatrogasnih postrojbi na teritoriju RH ( NN 61/94 ), Postrojba je razvrstana u „ VRSTU 3 „ s obzirom da je u postrojbi ukupno 37 zaposlenika od čega je 34 zaposlenika u vatrogasnoj operativi.

Stupanje na dužnost

Mladen Kanižaj, dipl.ing. na mjesto zapovjednika JVP Čakovec stupio je na temelju raspisanog Javnog natječaja od 25.09.2012. god.
Temeljem ispunjavanja svih traženih uvjeta iz natječaja kao i Zakonske regulative izabran je na mandat od pet godina. Mandat je počeo teči s 1.1. 2021. godine.

Leon Krištofić, dipl.ing. s 1.1.2021. imenovan je zamjenikom zapovjednika JVP Čakovec od strane zapovjednika JVP Čakovec.