Javna vatrogasna postrojba Čakovec može postaviti “cookies” i pristupati im na vašem računalu. “Cookies” su podaci koje mrežni poslužitelj postavlja na korisničko računalo u svrhu čuvanja informacija. Javna vatrogasna postrojba Čakovec prvenstveno koristi “cookies” za pamćenje vaših postavki, primjerice vaše države, čime se olakšava pristup web lokaciji i njeno što jednostavnije korištenje.

IZBOR/OPT-OUT

Molimo, kontaktirajte vaš lokalni ured ukoliko želite promijeniti vašu e-mail adresu ili opt-out, odnosno primanje e-poruka. Međutim, kako je navedeno u ugovorima za sve programe Javne vatrogasne postrojbe Čakovec, Javna vatrogasna postrojba Čakovec prema podnositeljima zahtjeva mora biti u mogućnosti kontaktirati putem e-poruka, od prijave do završetka programa. Jednom kad Javna vatrogasna postrojba Čakovec program završi, bivši sudionik moći će odjaviti primanje daljnih e- poruka od Javne vatrogasne postrojbe Čakovec.

KONTAKTIRAJTE NAS

Ukoliko imate bilo kakvo pitanje vezano uz izjavu o privatnosti, ili korištenju ove stranice, molimo vas da nas kontaktirate na e-mail.

UVJETI KORIŠTENJA

Pristupanjem, korištenjem ili pregledavanjem ove web stranice, vi ste ovime suglasni obvezati se ovim Uvjetima korištenja Ugovora (Uvjeti korištenja). Javna vatrogasna postrojba Čakovec može revidirati ove uvjete u bilo koje doba ažuriranjem ovog posta. Ako pristupate, koristite ili pregledavate ovu web stranicu nakon što su takve revizije napravljene, biti ćete njima obvezani. Stoga vam savjetujemo da povremeno pregledavate ovu stranicu radi takvih revizija.

Ukoliko niste suglasni sa ovim Uvjetima korištenja, molimo napustite ovu web stranicu.

Informacije sadržane na Javna vatrogasna postrojba Čakovec web stranici služe u opće informativne svrhe te nije namjeravano da budu potpuni opis uvjeta i izuzetaka primjenjivih na svaku uslugu ponuđenu od strane Javne vatrogasne postrojbe Čakovec. Iako Javna vatrogasna postrojba Čakovec nastoji da podaci na ovoj web stranici budu aktualni i točni što je više moguće, sadržaji ove web stranice, uključujući bilo koje linkove prema sadržajima trećih strana, uzimaju se «takvima kakvi jesu» te bez jamstava, izravnih ili neizravnih. Javna vatrogasna postrojba Čakovec ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo kakve greške ili propuste u podacima na ovoj web stranici, ili pri oslanjanju na njih.

Sva jamstva bilo koje vrste, bilo izravna ili neizravna, uključujući ali ne i ograničeno na nepovredivost, merkantilnost, ili podobnost za određeno korištenje ili svrhu, su ovime isključena u najvećem zakonskom opsegu. Javna vatrogasna postrojba Čakovec ne jamči, te izričito poriče bilo kakvu odgovornost za točnost, potpunost ili dostupnost sadržaja ove web stranice u bilo koje doba.

OGRANIČENJA ODGOVORNOSTI

U najvećem opsegu dozvoljenom prema zakonu, Javna vatrogasna postrojba Čakovec i naši partneri, suradnici, agenti, odvjetnici, zaposlenici, kooperanti, nasljednici, pravni slijednici i podružnice, neće odgovarati vama niti trećim osobama ni za kakvu štetu ili povredu, uključujući ali ne i ograničeno na, izravnu, neizravnu, posljedičnu, posebnu, slučajnu, ili punitivnu štetu, tjelesnu ozljedu, duševne bolove ili emocionalnu bol proizašlu iz korištenja, ili nemogućnosti korištenja ove web stranice ili materijala sadržanih na ovoj web stranici. Ovo uključuje, ali nije ograničeno na, štetu koja je nastala iz radnji koje ste poduzeli vi ili treće osobe oslanjajući se na informacije sadržane na ovoj web stranici. Vi izričito potvrđujete da Javna vatrogasna postrojba Čakovec ne odgovara ni za kakvo uvredljivo, klevetničko, ili nezakonito ponašanje bilo kojeg posjetitelja ove web stranice, ili korisnika informacija sadržanih na ovoj web stranici. Vi ste suglasni da Javna vatrogasna postrojba Čakovec neće odgovarati ni za kakvu štetu temeljem bilo kojeg odštetnog zahtjeva ili teorije, uključujući, bez ograničenja, odgovornost proizašlu iz ugovora, nehaja, izričite odgovornosti, delikta, povrede patentnog ili autorskog prava, ili na drugi način. Neke nadležnosti mogu ograničiti ta ograničenja odgovornosti.

ODŠTETA

Vi ste suglasni da ćete zaštititi, nadoknaditi štetu i štititi Javnu vatrogasnu postrojbu Čakovec i naše partnere, suradnike, agente, odvjetnike, zaposlenike, kooperante, nasljednike, pravne slijednike i podružnice od odgovornosti u odnosu na bilo koje i sve zahtjeve, potraživanja, obveze, presude, gubitke, štete, troškove, pristojbe i izdatke, uključujući ali ne i ograničeno na razumne pravne troškove nastale iz, ili u svezi s vašim korištenjem ove web stranice ili vašim radnjama ili propuštanjima u odnosu na ovu web stranicu, uključujući ali ne i ograničeno na: (1) povredu ili pronevjeru bilo kojeg prava intelektualnog vlasništva, (2) klevetu, uvredu, opscenost, pornografiju, ili kršenje prava na privatnost ili publicitet, (3) neželjenu poštu, ili bilo koje drugo uvredljivo, uznemirujuće ili nezakonito ponašanje ili kršenje ovog Ugovora, ili (4) bilo kakvu štetu ili uništenje naše web stranice, kako prema nama tako i prema drugoj osobi, koje je uzrokovano, ili na drugi način proizlazi iz Vaših radnji ili propuštanja.

PRESTANAK ZBOG NEPOŠTIVANJA UVJETA KORIŠTENJA

Mi zadržavamo pravo istražiti sumnjiva kršenja ovih Uvjeta korištenja. Ako postanemo svjesni mogućih kršenja, možemo pokrenuti istragu koja može uključiti prikupljanje informacija od vas ili bilo kojeg umiješanog korisnika te stranke koja se žali, ukoliko ista postoji, te pregledavanje ostalog materijala. Mi možemo opozvati pružanje naših usluga privremeno, ili možemo trajno ukloniti materijal koji je sadržan na našim serverima, ukinuti postove, upozoriti vas, ili opozvati ili prekinuti vaš pristup našim uslugama. Mi ćemo od slučaja do slučaja, te prema našem vlastitom nahođenju, odrediti koje radnje će biti poduzete kao odgovor na kršenje ovih Uvjeta korištenja.

Vi također ovime potvrđujete da vaše kršenje ovih Uvjeta korištenja može rezultirati izravnom i nenadoknadivom štetom Javne vatrogasne postrojbe Čakovec, za koju neće biti adekvatnog pravnog lijeka, te potvrđujete da će Javna vatrogasna postrojba Čakovec biti ovlašteno na pravičnu naknadu od vas kako bi vas se primoralo da odustanete od, i prestanete sa svakim neovlaštenim korištenjem ove web stranice. Vaše kršenje ovih Uvjeta korištenja može također ovlastiti Javnu vatrogasnu postrojbu Čakovec da podnese tužbu protiv vas te da koristi sva druga pravna sredstva dostupna prema zakonu ili pravična.

MJERODAVNO PRAVO

Ovaj ugovor reguliran je zakonima Republike Hrvatske. Vi ste suglasni da će svaki sudski spor između Vas i Javne vatrogasne postrojbe Čakovec biti podnesen na rješavanje isključivo nadležnom saveznom ili državnom sudu sa sjedištem u Republici Hrvatskoj.

OPĆE INFORMACIJE

Ovi Uvjeti korištenja čine cjelokupni ugovor između vas i Javne vatrogasne postrojbe Čakovec te reguliraju vaše korištenje ove web stranice. Ovaj ugovor zamjenjuje sve prijašnje ugovore između vas i Javne vatrogasne postrojbe Čakovec. Odricanje od bilo kakvog kršenja bilo koje odredbe ovih Uvjeta korištenja, neće se smatrati kao odricanje od bilo kakvog ponavljanja takvog kršenja ili na bilo koji način neće utjecati na ostale uvjete ovih Uvjeta korištenja. Ukoliko Javna vatrogasna postrojba Čakovec ne ostvari ili ne provede bilo koje pravo ili odredbu Uvjeta korištenja to neće predstavljati odricanje od takvog prava ili odredbe. Ukoliko se ustanovi da je bilo koja odredba Uvjeta korištenja nevažeća, stranke su suglasne da bi sud trebao nastojati dati učinak namjerama stranaka sukladno odredbi, te da ostale odredbe Uvjeta korištenja ostaju na punoj snazi i djelovanju. Vi ste suglasni, bez obzira na bilo koji zakon koji navodi suprotno, da svaki zahtjev ili spor koji proizlazi iz, ili je povezan sa korištenjem ove web stranice ili Uvjeta korištenja, mora biti podnesen na rješavanje sudu u roku od godine (1) dana nakon što je takav zahtjev ili spor nastao, u protivnom nastupiti će zastara.

POTVRĐIVANJE

Vi potvrđujete da ste pročitali i razumjeli ove Uvjete korištenja, te da ovi Uvjeti korištenja imaju istu snagu i učinak kao potpisani ugovor.