Godišnji planovi i programi rada

Naziv dokumenta Preuzimanje
Plan rada JVP Čakovec za 2024. preuzmi
Financijski Plan za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu preuzmi
Financijski Plan za 2023. godinu i Projekcije za 2024. i 2025. godinu preuzmi
Izmjene i dopune Financijskog Plana za 2023. godinu preuzmi
II. Izmj.i dopune Finan.pl.za 2023 preuzemi
Plan rada za 2023. godinu   preuzemi