Godišnji planovi i programi rada

Naziv dokumenta Preuzimanje
Plan rada za 2023. godinu   preuzmi
Financijski Plan za 2023. godinu i Projekcije za 2024. i 2025. godinu   preuzmi