Akti

Naziv dokumenta Preuzimanje
Statut JVP Čakovec   preuzmi
Pravilnik o radu Dostupno uz zahtjev
Sporazum o Izmjenama i dopunama Sporazuma o izmjenama i dopunama Sporazuma o osnivajnju JVP Čakovec   preuzmi
Dodatak II Sporazumu o osnivanju JVP Čakovec   preuzmi
Sporazum o Izmjenama i dopunama Sporazuma o osnivanju JVP Čakovec   preuzmi
Ugovor o prijenosu dijala osnivačkih prava u JVP Čakovec   preuzmi
Dodatak Sporazumu o osnivanju JVP Čakovec   preuzmi
Sporazum o osnivanju JVP Čakovec   preuzmi
Pravilnik o načinu rada vatrogasaca ronioca u JVP Čakovec   preuzmi