Akti

Naziv dokumenta Preuzimanje
Statut JVP Čakovec   preuzmi
Pravilnik o radu Dostupno uz zahtjev
Sporazum o Izmjenama i dopunama Sporazuma o izmjenama i dopunama Sporazuma o osnivajnju JVP Čakovec   preuzmi
Sporazum o Izmjenama i dopunama Sporazuma o osnivanju JVP Čakovec   preuzmi
Ugovor o prijenosu dijala osnivačkih prava u JVP Čakovec   preuzmi
Dodatak Sporazumu o osnivanju JVP Čakovec   preuzmi
Sporazum o osnivanju JVP Čakovec   preuzmi
Pravilnik o načinu rada vatrogasaca ronioca u JVP Čakovec   preuzmi

Financijski izvještaji

Naziv dokumenta Preuzimanje
Referentna stranica 2021. preuzmi
Financijsko izvješće za 2021. preuzmi
Bilješke uz financijsko izvješće za 2021. preuzmi
Financijsko izvješće za 2020. preuzmi
Bilješke uz financijsko izvješće za 2020. preuzmi
Bilješke uz financijsko izvješće za 2019. preuzmi
Financijsko izvješće za 2019. preuzmi
Bilješke uz financijsko izvješće za 2018. preuzmi
Financijsko izvješće za 2018. preuzmi
Bilješke uz financijsko izvješće za 2017. preuzmi
Financijsko izvješće za 2017.. preuzmi
Financijsko izvješće za 2016. preuzmi
Financijsko izvješće za 2015. preuzmi

Javna nabava

Naziv dokumenta Preuzimanje
I. Izmjene i dopune Plana nabave za 2022.godinu preuzmi
Plana nabave za 2022. godinu preuzmi
I. Izmjene i dopune Plana nabave za 2021. godinu preuzmi
Pravilinik o jednostavnoj nabavi preuzmi
Plan nabave 2021. preuzmi
Plan nabave 2020. preuzmi
I. izmjene i dopune plana nabave za 2020. preuzmi
II. izmjene i dopune plana nabave za 2020. preuzmi
Plan nabave za 2019. preuzmi
Plan nabave za 2018. preuzmi
Plan nabave za 2017. preuzmi
Poziv na nadmetanje – Nabava vatrogasnog vozila 2016/S 002-0016764 link
Plan nabave za 2016. preuzmi
Plan nabave za 2015. preuzmi
Plan nabave za 2014. preuzmi
Plan nabave za 2013. preuzmi
Registar ugovora o javnoj nabavi preuzmi
Obavijest o sukobu interesa preuzmi

Katalog informacija

Naziv dokumenta Preuzimanje
Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka preuzmi
Pravilnik o obradi i zaštiti osobnih podataka preuzmi
Odluka o ustrojavanju kataloga informacija preuzmi
Katalog informacija JVP Čakovec preuzmi
Zahtjev za pristup informacijama preuzmi
Odluka o imenovanju službenika za informiranje preuzmi
Izvješće o pravu na pristup informacijama za 2018. preuzmi
Izvješće o pravu na pristup informacijama za 2019. preuzmi
Izvješće o pravu na pristup informacijama za 2020. preuzmi

Natječaji

Naziv dokumenta Preuzimanje
Obavjest kandidatima prijavljenim na natječaj   preuzmi
Natječaj – za prijem u radni odnos VATROGASAC-PRIPRAVNIK   preuzmi
Odluka o odabiru kandidata za zapošljavanje   preuzmi

Cjenik usluga

Naziv dokumenta Preuzimanje
Cjenik usluga JVP Čakovec preuzmi

Zakonske regulative

Naziv dokumenta Preuzimanje
Zakon o vatrogastvu n.n. 125/2019 preuzmi
Zakon o zaštiti od požara 2010. preuzmi

Obrazac izvješća za intervencije

Naziv dokumenta Preuzimanje
Obrazac izvješća za intervencije preuzmi